บาคาร่าออนไลน์‘พิพัฒน์’ หารือ ‘อัศวิน’ เตรียม รับนักท่องเที่ยว ใน กทม. 15 ตุลา

บาคาร่าออนไลน์‘พิพัฒน์’ หารือ ‘อัศวิน’ เตรียม รับนักท่องเที่ยว ใน กทม. 15 ตุลา

พิพัฒน์ คุย อัศวิน เตรียม รับท่องเที่ยวต่างชาติ และ นักท่องเที่ยวไทยบาคาร่าออนไลน์ ในกรุงเทพ 15 ตุลาคม นี้ เผยฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องกักตัว ว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังการหารือกับ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถึงแผนการเปิดกรุงเทพ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเข้ามาโดยไม่กักตัวนั้น ว่า กทม. มีความพร้อมที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว แต่ในขณะนี้การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 ในพื้นที่ กทม. ยังไม่ครบตามเกณฑ์ 70% ของประชากร ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 33%

โดยคาดว่า คาดว่าต้นเดือนตุลาคม ประชาชนในพื้นที่จะได้รับวัคซีนครบทุกเขต 

ประกอบกับต้องเว้นระยะเวลาการฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า จึงสรุปร่วมกันว่า กทม. จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วมาเที่ยวไทยได้โดยไม่กักตัว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยจะเปิดให้เที่ยวพร้อมกันทุกเขต เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ซึ่ง นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เมื่อเข้า กทม. จะไม่ต้องกักตัวในโรงแรม ASQ เหมือนปัจจุบัน และเมื่ออยู่ครบ 14 วัน สามารถเดินทางไปเที่ยวที่ไหนในไทยก็ได้ คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะได้ข้อสรุปเรื่องแนวทาง ซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกับภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

อว. ออกมาเปิดเผย สถิติ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศว่า ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนแล้ว 42 ล้านโดส พร้อมเผย คนไทยเกือบครึ่งฉีด ‘ซิโนแวค’ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้เปิดเผยข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดทั่วโลกว่า ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,820 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 382 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 180 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 317.44 ล้านโดส สิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 119.63 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 42,477,514 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.89%

อย. อนุมัติ ฉีดโมเดอร์นา ให้วัยรุ่น 12-17 ปี

อย. อนุมัติ ฉีดโมเดอร์นา ให้กับวัยรุ่นในช่วงอายุ 12-17 ปี โดยฉีดเข็มสองห่างเข็มแรก 28 วัน แบบเดียวกันกับผู้ใหญ่

นางสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย แถลงว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้อนุมัติการใช้วัคซีนยี่ห้อโมเดอร์นา กับประชาชนกลุ่มวัยรุ่นในช่วงอายุ 12-17 ปี โดยมีรูปแบบการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับการฉีดของกลุ่มผู้ใหญ่ คือ ฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 28 วัน

นางสุนัยนา ยังกล่าวว่า การอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา สำหรับกลุ่มเด็กวัยรุ่น ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่วัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยสามารถนำไปใช้เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาด บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาสำหรับกลุ่มวัยรุ่น เพื่อจะได้มีเกราะป้องกันต่อเชื้อโคโรน่าไวรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่สายพันธุ์เดลตายังคงแพร่ระบาดอย่างหนัก เราร่วมทำงานอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทย หากเราสามารถสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งขับเคลื่อนการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วขึ้นเท่านั้น และยังช่วยให้ประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นในที่สุด เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่สำคัญยิ่งครั้งนี้

ในเดือนพฤษภาคม โมเดอร์นาได้ประกาศผลการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2/3 ของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในกลุ่มวัยรุ่น (Phase 2/3 TeenCOVE study) ว่า ผลการทดลองได้รับความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันเทียบเท่ากับการสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่

การฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า จำนวน 2 เข็ม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี และให้ผลในด้านความปลอดภัยและการตอบสนองต่อวัคซีนในระดับเดียวกับผลการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ในกลุ่มผู้ใหญ่ (Phase 3 COVE study) โมเดอร์นายังคงเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และยังคงติดตามผลการศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการติดตามความปลอดภัยอิสระ โดยข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ล่าสุด 9 กรกฏาคม 2564 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในประเด็นดังกล่าว ว่า เมื่อท่านนายกฯ ปฏิบัติ เป็นตัวอย่างแล้ว ก็พร้อมปฏิบัติตาม “เป็นทีมเดียวกัน เมื่อท่านว่าอะไรมา ก็ต้องเดินไปตามนั้น สำหรับรัฐมนตรีในพรรค ก็จะปฏิบัติตาม นับว่าได้ช่วยเหลือกันและกัน ”บาคาร่าออนไลน์