จับพิรุธ 2 ต่างชาติติด Blacklist เปลี่ยนชื่อและหนังสือเดินทาง กลับเข้ามาในประเทศไทย

จับพิรุธ 2 ต่างชาติติด Blacklist เปลี่ยนชื่อและหนังสือเดินทาง กลับเข้ามาในประเทศไทย

ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตารวจแห่งชาติ เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนัก อาศัย หรือ มาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พานักอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ นั้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.ส ตม. , พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ สตม. , พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น ผบก.ตม.6 , พ.ต.อ.ณัฎฐภาคิน ขวัญชัยพฤกษ์ รอง ผกบ.ตม.6 และ พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจับกุมคดีคนร้ายต่างชาติรายสำคัญ และคดีที่น่าสนใจ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ทำการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร จนกระทั่งพบพิรุธว่า มีชาวต่างชาติที่มายื่นขออยู่ต่อ ที่ ตม.จว.ภูเก็ต จำนวน 2 ราย เป็นบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม หรือ Blacklist ห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไว้ ซึ่งบุคลลดังกล่าว หลังจากที่ถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร บุคคลเหล่านั้นได้เปลี่ยนชื่อตัวบางส่วน และขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จากนั้นเดินทางเขามาในประเทศไทย เป็นสัญชาติจีน 1 ราย และสัญชาติบังคลาเทศ 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้

1. Mr.Xie Daijiang (นายเซี่ย ไต้ เจียง) สัญชาติจีน ถือหนังสือเดินทางเลขที่ EE0644853 เดิมชื่อ Mr.Xie Dajiang (นายเซี่ย ต้า เจียง) สัญชาติจีน ถือหนังสือเดินเทางเลขที่ G44117608 เคยถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหา ใช้เอกสาร (หนังสือเดินทาง) ปลอม เมี่อปี พ.ศ. 2556 มีพฤติการณ์เข้าลักษณะต้องห้าม ติด Blacklist ห้ามเข้าประเทศ 100 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2656 ได้เปลี่ยนชื่อโดยการเติมตัวอักษร I เพิ่มเข้าในชื่อของตน และขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จากนั้นเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (60 วัน) อนุญาตให้อยู่ถึงวันที่ 3 ก.ค.62 โดยเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ภูเก็ต ตรวจพบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถูกขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามไว้

2. MR.MD ZIAUL HOQUE (นายโมฮาเหม็ด ซีอา อุล) สัญชาติบังคลาเทศ ถือหนังสือเดินทางเลขที่ BC0593693 เดิมชื่อ MR.MD ARIAN HOQUE (นายโมฮาเหม็ด เอเรียน อุล) สัญชาติบังคลาเทศ ถือหนังสือเดินทางเลขที่ F0126869 เคยถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหา ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เมี่อปี พ.ศ. 2557 มีพฤติการณ์เข้าลักษณะต้องห้าม ติด Blacklist ห้ามเข้าประเทศ 100 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2657 ได้เปลี่ยนชื่อกลางของตนเอง และขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จากนั้นเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านทางสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ได้รับการตรวจลงตราประเภท NON-O อนุญาตให้อยู่ถึงวันที่ 29 มิ.ย.62 โดยเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ภูเก็ต ตรวจพบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถูกขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามไว้

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ภูเก็ต จึงได้ทำการเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักร ของชาวต่างชาติจำนวน 2 ราย จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวและดำเนินการส่งกลับออกนอกประเทศต่อไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีนโยบายในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ในทุกรูปแบบฐานความผิดอย่างจริงจัง และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของสถานที่พักอาศัยหรือประชาชนทั่วไป หากพบบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในลักษณะต่างๆ หรือคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร.1178 หรือที่ www.immigration.go.th จัก ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ตม.ภูเก็ตจับกุมชาวไนจีเรีย 2 คน เครือข่ายโรแมนซ์สแกม ลวงเหยื่อสาวสูญเงินนับแสน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (21มิ.ย.) ที่ห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.เจษฎาใยสุ่น ผบก.ตม.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รองผกก.ตม.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.ต.ทศพล กิติลาภ สว.ตม.จว.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจับกุมคดีคนร้ายต่างชาติรายสำคัญและคดีที่น่าสนใจ โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจตม.ภูเก็ต และสื่อมวลชน 

พล.ต.ต.เจษฎาใยสุ่น ผบก.ตม.6 กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ นั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม., สั่งการให้ พ.ต.อ.ปรัชญาประสานสุข รอง ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ณัฏฐภาคิน ขวัญชัยพฤกษ์ รองผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์ ผกก.สส.บก.ตม.6 ลงพื้นที่จับกุมคดีคนร้ายต่างชาติน่าสนใจ ในห้วงวันที่ 1 ถึง 21 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. จับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมาย ประกอบด้วย หลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 869 ราย อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (OVERSTAY) 19 ราย ความผิดอื่น ๆ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 118 ราย ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 12 ราย จับกุมตามหมายจับ 20 ราย ความผิดตามกฎหมายอื่น 15 ราย ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 21 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,074 ราย 2.ปฏิเสธการเข้าเมืองของคนต่างด้าว จำนวน118 ราย